Het idee

Wij hebben een idee voor een zonnepark in de gemeente Wierden aan de Kippershoekweg op de kruising met de Enterweg. We willen dit graag verder ontwikkelen met de omgeving. 

Het beoogde zonnepark wordt circa 7 hectare groot. De verwachte productie van het zonnepark is circa 7 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dit is circa 7% van de 99 miljoen kWh elektriciteit die in 2021 in de gemeente Wierden werd gebruikt.

Het plangebied is geen beschermd natuur- of cultuurgebied en is momenteel in gebruik als landbouwgrond. Door de waterwinning rondom het plangebied is de agrarische opbrengst relatief laag. Ten zuiden van het plangebied ligt een terrein dat bedrijfsmatig in gebruik is als opslagterrein. Het zonnepark sluit hierop aan, waardoor het landschap minder wordt versnipperd.

Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van de beschikbare oppervlakte niet bebouwd met zonnepanelen. Dit deel wordt gebruikt om, in overleg met de omgeving, te verrijken met landschappelijke en natuurlijke elementen. 

Samen met de omgeving

Onze wens is om in samenspraak met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een concreet plan te maken. We gaan in gesprek over onder andere de inrichting en landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking en financiële participatie van de omgeving. Op de volgende manier kan de omgeving participeren in Zonnepark Kippershoekweg:

 

➤ Mede-eigenaar worden van het zonnepark

Pure Energie biedt ruimte voor 50% lokaal eigendom. Dat wil zeggen dat u als inwoner via een (op te richten) energiecoöperatie of andere rechtsvorm mede-eigenaar kan worden van het zonnepark. Als inwoners 50% investeren, dan zullen zij ook 50% rendement krijgen. Dit rendement kan worden uitgekeerd aan de leden en bijdragen aan lokale projecten. Een mooie manier dus om lokaal profijt te hebben van het zonnepark! Bent u geïnteresseerd? Bel (06-10647253) of mail dan gerust Rose Headley (omgevingsmanager) voor meer informatie.

 

➤ Deelnemen aan een werkgroep voor het zonnepark

Wij stimuleren het oprichten van een werkgroep. In deze werkgroep nemen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deel. Samen met de deelnemers bespreken we onder andere uitgangspunten en onderzoeken en halen we wensen voor de inrichting van het zonnepark op. Zo kunnen we in samenspraak met de omgeving een concreet plan maken met bijvoorbeeld aandacht voor de natuur en landschappelijke inpassing. Wilt u mogelijk meedoen aan de werkgroep? Dan kunt u dit alvast doorgeven onder vermelding van 'werkgroep', uw adres en mobiele telefoonnummervia: info@zonneparkkippershoekweg.nl.

Gebieds- of duurzaamheidsfonds

Voor de duur van de exploitatieperiode van het zonnepark zal Pure Energie een deel van de inkomsten afdragen aan een gemeentelijke gebieds- of duurzaamheidsfonds. Vanuit het fonds kunnen door de gemeente Wierden gebiedsversterkende maatregelen worden uitgevoerd die onder andere bestaan uit het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie die in een jaar wordt opgewekt. Het gaat om 50 cent per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. Ter indicatie: bij een jaaropbrengst van 7.000 MWh zou dit neerkomen op 3.500 euro.